De Raedsstukken

#
De privacy van de werknemer bij een ziekmelding
16 nov. 2016 12:10
Voor werkgevers gelden er bepaalde strikte regels voor het (onder)vragen van werknemers naar de ziekte bij een ziekmelding.…
Lees meer
#
Het slapend dienstverband en de transitievergoeding
10 okt. 2016 14:18
Sinds de invoering van de WWZ op 1 juli 2015, heeft een werknemer die na 2 jaar ziekte wordt ontslagen, recht op een…
Lees meer
#
De positie van werknemers bij een doorstart na faillissement
29 sep. 2016 14:07
In het algemeen geldt dat wanneer een bedrijf wordt verkocht, de werknemers van dat bedrijf van rechtswege in dienst komen van…
Lees meer
#
Het belang van een juiste rittenadministratie
9 sep. 2016 10:07
Wanneer je een eigen bedrijf hebt en een auto noodzakelijk is om je werkzaamheden uit te voeren, of wanneer je deze voor je…
Lees meer
#
Afschaffing var en wanneer ben je aanzeggingsvergoeding verschuldigd
8 jul. 2016 12:03
Op 1 mei 2016 hebben we afscheid genomen van de VAR voor ZZP-ers en is de nieuwe wet DBA (Deregulering Beoordeling…
Lees meer